Voor recht, vrede en verzoening in Palestina en IsraŽl Oecumenisch Centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie 
VRIENDEN VAN SABEEL IN NEDERLAND

         

            Artikelen|Activiteiten|Archief|B.D.S.|Conferenties|Films|Informatiebronnen|Kairosdocument|Nieuwsbrieven|YoungAdults|Links| Regio Noord


    Menu

 
Stichting 'Vrienden van Sabeel'  in Nederland wil het werk van Sabeel in de Palestijnse Gebieden ondersteunen.
Met financiŽle middelen en door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de situatie waarin christenen hier moeten leven.
En verder door het organiseren van conferenties en het promoten van solidariteitsreizen. U kunt daarbij helpen door u aan te sluiten en ook mede
'vriend' te worden van Sabeel.
Als u zich aanmeldt ontvangt u alle informatie die Sabeel beschikbaar stelt en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Vrienden van Sabeel Nederland.
   


Nieuwspagina (Zie ook "Regio Noord")

   

Jaarrekening Vrienden van Sabeel 2013

Boekpresentatie

Op zaterdagmiddag 24 mei wordt het boek "Olijfboom achter de muur. Een teken van hoop" van Johan Feitsma gepresenteerd in "het Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen. In 2002 maakte Johan zijn eerste reis naar de bezette gebieden, in december 2013 zijn zesde als lid van de handelsdelegatie onder leiding van premier Rutte.
Toine van Teeffelen schrijft over het boek:  "Het reizen door de West Bank in die dagen bleek namelijk bepaald niet zonder risico. Zo bevond Johan zich vlakbij de plek waar de Palestijnse ingezetenen van een auto door een IsraŽlische luchtaanval werden gedood." en "Hij is eerlijk over zijn gevoelens, hoopvolle verwachtingen en teleurstellingen." en ook: "Johans verhalen blijven niet aan de oppervlakte van de gebeurtenissen steken."

Lees verder

Programma


 

Aanbieding petitie en wijn tegen bouw muur in de Palestijnse Vallei van Cremisan bij Betlehem

Lees het persbericht
 

Palmzondag Persbericht

Over 5000 Petition asking Pope Francis: Tell Israel to Stop Targeting Palestinian children
 

On Palm Sunday, April 13, a petition with over 5000 signatures will be delivered to Pope Francis asking him to speak out against the Israeli military occupation and routine practice of kidnapping and targeting Palestinian children in their own land, a war crime.

Lees meer

 

Wave of prayer

 

 

 

 

 

 

Wave of prayer: donderdag 10 april 2014 

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties: 

Geweld houdt vele landen van het Midden-0osten in zijn greep.
Daarom willen wij bidden voor de inwoners van Egypte, SyriŽ en Irak.

Rellen in Egypte hadden tot gevolg dat vele mensen omkwamen en dat vele Syrische steden geheel verwoest werden door de burgeroorlog. Bommen worden nog steeds op de hoofdstad van Irak gegooid.

 Lees verder


 

Kruisweg

Een liturgische reis langs de Palestijnse Via Dolorosa 30 maart 2014, kort verslag.

Het was een bijzondere wandeling; de betrokkenheid van de deelnemers was  groot. Met ds. Willemien Keuning is deze middag in de 40dagentijd zorgvuldig voorbereid. Wij besloten bij vier staties stil te staan.
We startten achterin de kerkzaal van de Vredeskerk in Den Helder met de lunch.
Daarna lazen we om beurten een hoofdstukje met de aangegeven teksten uit de begeleidende brochure.
Statie 7: Jezus valt voor de 2e keer Ė Huizenvernietiging
Er werden beelden vertoond met vernietigde huizen. Daarna zongen we: O Lord hear my prayer.
Dit lied werd na elke statielezing herhaald.

Wij zetten onze liturgische reis voort naar het duingebied van De Nollen Zuid. Daar was het rustig en vredig. We lazen samen:
Statie 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld - De Nakba van 1948.
Statie 12: Jezus sterft aan het kruis - De muur
Statie 6: Veronica dept Jezus' gezicht droog -  Solidariteit.

De sfeer was goed en het weer uitzonderlijk. De enkele passant was niet verbaasd om zo maar een groepje mensen onderweg te zien, hen te horen zingen of stil te zijn.
Terug in de kerk dronken we nog iets lekkers en hielden we een kleine evaluatie.
De deelnemers vonden deze wandeling een vervolg waard. Het bepaalt je weer eens opnieuw bij onze missie van vrede en recht voor hen die in Palestina en IsraŽl lijden onder onderdrukking en onrecht.
Houd de agenda in de gaten!
Riet Schelhaas


 

Dag van het land, 30 maart 2014

De onteigeningspolitiek van de staat IsraŽl uitgelegd aan een kind

Op 30 maart 1976 werd in Galilea een Palestijns protest georganiseerd tegen de doorgaande en grootscheepse onteigening van land dat van generatie op generatie in Palestijns bezit was. Op die dag werd het protest op bloedige wijze neergeslagen door het IsraŽlische leger. Sindsdien vieren Palestijnen wereldwijd op deze datum de ďdag van het landĒ. Dat de politiek van onteigening al begon bij de oprichting van de staat IsraŽl, bewijst een boek uit 1976 waarin een (gefingeerd) gesprek wordt opgetekend tussen Dr. IsraŽl Carlebach, oprichter van Maariv, en zijn dochter. Het gesprek is gedateerd in 1953 en te vinden in:
Lees meer

 

PKN, verbreek banden met Sabeel

Kerk in Actie moet de banden met Sabeel verbreken, stellen G. Hette Abma en Gerrit Jan Loor in een open brief namens werkgroep Vanuit Jeruzalem aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zie http://www.refdag.nl/opinie/pkn_verbreek_banden_met_sabeel_1_813364

Weerlegging kritiek op Kruisweg door ds. Harmen Jansen

In het Reformatorisch Dagblad van 19 maart gaan twee collegaís van een of andere pro-IsraŽlclub (ĎVanuit Jeruzalemí geheten, maar volgens mij schrijven ze gewoon ergens vanuit Nederland) volop in de aanval tegen de ĎPalestijnse Kruiswegí. Elma Drayer doet er in Trouw van 20 maart nog een schepje bovenop. Nu had ik zojuist net de aankondiging verzonden van twee gelegenheden waarop deze Kruisweg gewandeld zou kunnen worden. Ik ben dus geschokt.
Lees verder


Voor artikel in Trouw van Elma Drayer
zie hier

 

Filmfestival Moviesthat matter van 20 tot 26 maart
 
Tijdens het festival van Amnesty wordt de film The Attack vertoond: een film over het conflict tussen IsraŽl en Palestina.
Informatie en een trailer wb. de film kunnen gevonden worden op www.moviesthatmatter.nl
In de film krijgt een Arabisch chirurg een belangrijke IsraŽlische prijs toegekend, de Arabische arts lijkt geassimileerd in de IsraŽlische gemeenschap (lijkt net een droom).
Dan na een explosie moet hij zijn eigen vrouw identificeren die als zelfmoordterroriste wordt verdacht
van de aanslag.;hij gaat op zoek naar wat met zijn vrouw is gebeurd.
De IsraŽliŽrs zien hem als een held, de Arabieren in Nabloes waar hij zijn familie opzoekt als een verrader.
De succesvolle chirurg heeft het wedervaren van zijn familie en zijn volk niet gevolgd.
De film wordt op 22, 23 en 26 maart vertoond. Het volledige programma staat op de site.

 

Zondag 13 april Winsum (Gr): Palestijnse Kruisweg wandelen
Lees meer op Regio Noord

 

Goede Vrijdag in Olterterp (Fr): Palestijnse Kruisweg wandelen
Lees meer op Regio Noord

 

   

Kortfilm van de vzw Palestina Solidariteit: 'Gevangenschap is geen kinderspel!'

Kan jij het je voorstellen dat je kind midden in de nacht uit zijn bed wordt gelicht en daarna maanden lang vastzit in een gevangenis? Het gebeurt op zeer regelmatige basis in Palestina. Het Europese bedrijf G4S is hieraan medeplichtig door de gevangenissen te beveiligen waarin de kinderen zitten opgesloten. Deel dit filmpje, spreek erover in je omgeving en verleen geen contracten aan G4S
http://www.youtube.com/watch?v=76aGugwb1ps

 

 

De Kruisweg van de Palestijnse christenen in de Veertigdagentijd: Iets voor u? 

Een groep mensen, waaronder ondergetekende, uit Noord-Holland en omstreken hebben vorig jaar, deze kruisweg vanuit de Ter Coulsterkerk in Heiloo gelopen zomaar op een avond in mei. Deze tocht werd door vier mensen goed voorbereid en de 25 deelnemers waren verrast dat zoín initiatief die zeer geslaagd bleek.
Lees meer
Zie ook
http://www.vredeskerkdenhelder.nl/index.php/vorming-toerusting/meditatieve-wandeltocht

 

Overgenomen uit de Volkskrant

De geweldloze Derde intifada door Thomas Friedman

Ik vraag me al een tijdje af waarom er geen Derde intifada is gekomen, geen derde Palestijnse opstand op de Westelijke Jordaanoever. De Eerste heeft het vredesakkoord van Oslo bespoedigd

Lees meer

 


Onderteken de petitie tegen de bouw van de muur in de Palestijnse Cremisan-vallei!

Oproep KairosNL en Vrienden van Sabeel NL. Onderteken de petitie tegen de bouw van de muur in de Palestijnse Cremisan-vallei!
Lees meer

 

 

4 februari 2014

Kairos en Sabeel: 'Nederlandse kerken, steun oproep van RK bisschoppen tot gebed en druk op IsraŽl om Cremisan Vallei te redden'.

De internationale Heilig Land CoŲrdinatiegroep van RK bisschoppen doet een oproep tot gebed en internationale druk, nu het IsraŽlisch Hooggerechtshof zijn hoorzitting is begonnen over het beroep tegen de geplande route van de 'Veiligheidsmuur' in de Cremisanvallei bij Bethlehem.
 

 

 

 

 

 

 

Studie- en ontmoetingsreis IsraŽl / Palestina
 
Kerk in Actie organiseert een studiereis naar IsraŽl en de Palestijnse gebieden, van donderdag 1 mei 2014 tot zondag 11 mei 2014. Tijdens deze studiereis vinden veel ontmoetingen plaats met joden, moslims en christenen, om zo meer inzicht te krijgen in de impact van het conflict op het dagelijks leven van mensen, maar ook op de inzet van IsraŽliŽrs en Palestijnen voor vrede en gerechtigheid. We reizen rond met een luisterende houding en zullen verblijven in Galilea, Bethlehem en Oost-Jeruzalem.

Doelgroep is predikanten, theologiestudenten en kerkelijk kader.

Deelname levert predikanten 5,75 PE-punt op voor de Permanente Educatie PKN. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop hun ervaringen delen in eigen omgeving en kerk.

Reisleiding: Margriet Westers, projectmedewerker Come and See bij Kerk in Actie en Sabeel, en Meta Floor, oud-uitgezonden medewerker Kerk in Actie bij Sabeel.

Meer informatie en het voorlopige programma op www.kerkinactie.nl/blogwesters, opgave bij Margriet Westers, margriet.westers@icco-cooperation.org.

 

16 januari 2014

Janneke Stegeman doctor

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Symposia maken indruk

Decolonizing Jeremia
(Jeremia ontzet)

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 14 jan. 2014 is Janneke Stegeman op de VU gepromoveerd tot doctor op haar proefschrift Jeremiah Ontzet: Groepsidentiteit en Conflict in de Jeremiaanse Traditie (Decolonizing Jeremiah: Identity, narratives and power in religious tradition).

Moedig en met humor hield zij stand tegen de gevoerde oppositie, waaronder die van Mitri Raheb (Betlehem/ Palestina) en Mark Braverman (USA).
Lees verder op
http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/140/janneke-stegeman-doctor-symposia-maken-indruk.aspx


 

 

 

 

N.a.v. artikel in Trouw van Jan Pronk ĎVoor IsraŽl kan geen uitzondering geldení. 

De uitzonderingspositie van IsraŽl als haar grootste bedreiging

De oproep van Pronk aan de Nederlandse autoriteiten om in gesprek met de IsraŽlische overheid er op te wijzen dat IsraŽl zich dient te houden aan algemeen geldend internationaal recht (zowel in IsraŽl als in de bezette gebieden, c.q. Bezet Palestina) verdient alle steun.

Zolang de bezetting die steeds kwaadaardiger vormen aanneemt voortduurt betekent sponsoring van IsraŽlische en Palestijnse bedrijvigheid immers het sponsoren van die bezetting. In tegenstelling tot wat in (christen-)zionistische kringen beweerd wordt, bestaat er niet zoiets als een humane of Ďverlichteí vorm van bezetting. Lees verder

 

Verslag 9e Internationale Sabeel conferentie

Palestijnse bevrijdingstheologie

Jeruzalem, 19-24 november 2013

door Leo KŲnnen

De conferentie bestaat uit de volgende delen:
a. "Status quo and critical questions" in Palestina/IsraŽl
b. Bijbelse claim op het beloofde land, betekenis voor Palestijnse bewoners
c. Internationaal recht en mensenrechten
d. Excursies naar de Negev en de Jordaan rivier Lees meer

 

 

 

Boekpresentatie

Getuigen van Soemoed 

ĎIk ben een stervende vrouwí is de titel van een van de 61 verhalen van Palestijnse vrouwen die op posters aan de Muur hangen Ė de IsraŽlische afscheidingsbarriŤre op de West Bank. De vrouw kwam dagelijks in Jeruzalem. Zij werkte er op school, was actief in de Anglicaanse kerk, en haar vrienden wonen er.
Nu scheidt de Muur haar van Jeruzalem. Zij krijgt geen toestemming er naar toe te gaan en ook geen permit (vergunning) om in Jeruzalem te gaan wonen. Zo is haar leven in letterlijke en figuurlijke zin een stervensproces waaraan zij verschrikkelijk lijdt.
Het boek ĎGetuigen van Soemoedí, uitgegeven door Vrienden van Sabeel, is een getuigenis van persoonlijke verhalen waarin vrouwen Soemoed tot uitdrukking  brengen. Soemoed betekent standvastigheid, het niet af laten weten, het vol houden ondanks de bezetting die zij dagelijkse ervaren. Soemoed, zo zei Rania Murra, directeur van het Sumud Story House te Bethlehem is Ďa way of livingí. Toine van Teeffelen schreef in de Vredesspiraal 2012 dat soemoed ook betekent Ďeen lichte, beweeglijke, verbindende energieí. 
Lees verder
 


Margriet Westers voor Sabeel aan het werk

 

Vrienden van Sabeel Nederland is zeer verheugd met het bericht dat Margriet Westers, een enthousiaste jonge theologe, in dienst komt van Kerk in Actie ten behoeve van het werk van Sabeel in Jeruzalem. De komende jaren zal zij afwisselend in Nederland en Jeruzalem wonen, waar zij zich zal inzetten om de verhalen, de situatie en de visie van Sabeel en Palestijnse christenen voor het voetlicht te brengen in Nederland.  Dat zal zij onder meer doen door het organiseren van reizen, uitwisselingen, workshops en intercultureel Bijbellezen. Op deze manier wordt heel concreet vorm gegeven aan de oproep in het Palestijnse Kairosdocument om īte komen en te zienī en zo vanuit bewogenheid in beweging te komen voor recht en gerechtigheid voor ieder mens.

 

Jaffadok

 
Keerpunt

Deze week viel de tweehonderdste digitale aflevering van Keerpunt in de bus. Ruim twintig maal per jaar levert Keerpunt een verzameling goed geselecteerde links naar artikelen die interessant zijn in verband met het IsraŽlisch-Palestijns conflict: (http://www.werkgroepkeerpunt.nl/nieuwsbrief.php).

lees verder:
 


Omhoog, de kefiyah!

Om twaalf uur gisteravond gingen we naar buiten om het feestvieren mee te maken. Op de rustigeuniversiteitsstraat schoot een motorfiets langs waarvan de berijder de armen 100 meter gestrekt in de lucht hield. Een kleine vrachtauto ging in volle vaart over een afremheuveltje zodat zijn wagen even in de lucht hing. Net als andere steden, ontplofte Bethlehem voor Mohammed Assaf, de 23-jarige jongeman uit het vluchtelingenkamp Khan Younis in Gaza die zojuist de Arab Idols had gewonnen, de Arabische variant van de bekende talentenjacht. Lees meer

 


 

Economie en het Palestijns-IsraŽlisch conflict 

"Economie" is een woord dat harten meestal niet sneller doet kloppen. Maar achter controversiŽle thema's als gelijke rechten, bezetting, armoede, landeigendom, bewegingsvrijheid en zelfs ideologie, is het onderwerp economie nooit ver weg. Wie echt wil begrijpen wat er tussen JordaniŽ en de Middellandse Zee gaande is komt niet om de economie van het conflict heen. En als je zelf econoom bent dan moet het mogelijk zijn om deze kant van dit tragische conflict inzichtelijk te maken. Om te beginnen de economie van de onderliggende partij, de Palestijnen. Inclusief een kleine duik in de geschiedenis. En, enkele leestips en zoektermen.

Lees verder  

      Door: Jan Schnerr
    Laatst aangepast op:
        16 mei 2013

 
Libanon

De wrede burgeroorlog in SyriŽ sleept zich voort. Mensen die de regio kennen wijzen al geruime tijd op het risico van uitbreiding van het conflict naar Libanon. Libanon, SyriŽ en IsraŽl vormen al veertig jaar een onheilspellende driehoek. De spanning loopt op in dat kleine land. De soenniten, de sjiiten (Hezbollah) en de christenen (die verdeeld zijn) houden elkaar in de gaten. IsraŽl houdt Hezbollah in de gaten. Het is goed nog eens terug te kijken naar de hier al weer bijna vergeten IsraŽlisch-Libanese oorlog van 2006. lees verder

 

Jaffadok

http://jaffadok.nl

 

 

 

Het Palestijnse streven naar een eigen staat

Na de verdrijving en vlucht van de Palestijnen eind jaren '40 van de vorige eeuw duurde het tot ver in de jaren '50 voor zij zich weer politiek begonnen te organiseren. In 1964 ontstond de PLO. Doel was aanvankelijk het doen verdwijnen van IsraŽl als joodse staat. Een eigen Palestijnse staat naast IsraŽl werd vanaf de jaren '70 het streven. Dat werd in de jaren '80 door de PLO officieel vastgelegd. De Oslo Akkoorden van 1993 (het "vredesproces") vormen sindsdien het raamwerk waarbinnen wordt gepraat over de "twee statenoplossing".

Wat gebeurt er als het vredesproces bij gebrek aan succes in elkaar zakt? Lees verder

 

 

De kruisweg van de Palestijnse christenen

Een liturgische reis langs de Palestijnse Via Dolorosa
Palestijnse christenen herkennen veel van hun eigen situatie in de lijdensweg die Jezus Christus op Goede Vrijdag aflegde in Jeruzalem. Sabeel, het centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie bracht daarom een boekje uit: ďThe Contemporary way of the cross. A liturgical journey along the Palestinian Via DolorosaĒ. Het boekje, nu vertaald door Vrienden van Sabeel Nederland, bevat veertien hoofdstukjes , staties, die aansluiten bij de actuele situatie. Bij elke statie vindt u persoonlijke verhalen, gedichten, gebeden, en Bijbelgedeelten. Zo kunt u zelf een viering of bv. stiltewandeling organiseren, om aandacht te geven aan het verhaal van de Palestijnse gemeenschap en het lijden waar zij mee te maken krijgen. Hier te downloaden.

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen neemt u dan contact op met mevrouw Tineke van der Stok van Kerk in Actie (e-mail: tineke.van.der.stok@iccokia.org of telefonisch: 030-8801852).

 

 

Herinnering Global Young Adult Festival van 1- 6 juli 2013

Lees meer op de website van Sabeel Jerusalem

 

 

 

Je zult maar Palestijn zijn! door Steven Paas

Raketten bij Jeruzalem

Na de liquidatie door IsraŽl van Hamas-leider Ahmed Jabari, brak in november 2012 weer eens een echte rakettenoorlog uit tussen Hamas in de Palestijnse Gaza-strook en de staat IsraŽl.

Aan beide kanten vielen slachtoffers, aan IsraŽlische zijde enkele, aan Palestijnse zijde meer dan honderd. Laten we niet afgestompt raken bij dit soort berichten. Het blijft vreselijk.

Elk slachtoffer is er ťťn te veel, aan welke kant dan ook. Bij deze eruptie van IsraŽlisch-Palestijns geweld had ik de twijfelachtige eer om in de buurt te zijn, vlak bij Jeruzalem op 75 km afstand van Gaza, waar nu voor het eerst Hamas projectielen neerkwamen. Samen met een groep maakte ik een studie-reis om meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen Joden en Palestijnen. Lees verder 

 

 

Negende Internationale Sabeel Conferentie
De avond van de 19e tot de ochtend van de 25e, november 2013 Lees meer

 

Het bezoek van Daoud Nassar aan Driebergen

Afgelopen woensdag 20 maart heeft de Raad van kerken te Driebergen een avond georganiseerd voor ieder die wil om te komen luisteren naar het verhaal van Daoud Nassar, Palestijns christen, directeur van de Tent of Nations. Lees verder

Foto's van de bijeenkomst op 22 maart met Daoud Nasser van Ulrich Leutbecher


 

 

Kort en krachtig uit, wat speelt er in IsraŽl-Palestina?
Een heldere, engelstalige videoclip legt in zes minuten uit wat er speelt in IsraŽl-Palestina. Een Joods-Amerikaanse vredesorganisatie maakte deze korte introductie speciaal voor niet-ingewijden.
Kijk hier

 

 

 

Boycot producten illegale IsraŽlische nederzettingen
PETITIE: BOYCOT PRODUCTEN ILLEGALE NEDERZETTINGEN Lees meer

 

 


                                                  Vrienden van Sabeel Nederland